43 35 35 40
Impulsen

Velkommen til Impulsens hjemmeside.

Kære medlemmer – forældre – samarbejdspartnere og andre interessenter.

Meningen med denne hjemmeside er at give en bred orientering om hvad der sker i klubben, og samtidig give jer indblik i organisationens opbygning.

Det er både personale + medlemmer der laver indslag til hjemmesiden. I vil bl.a. kunne finde indslag og orientering om følgende:

  • Hvad der sker af aktiviteter i Impulsen – (en månedlig opdatering).
  • Tilmeldinger til ture.
  • Ind + udmeldelser.
  • Indslag til medlemmer.
  • Hvilke målsætninger vi arbejder efter.
  • Sammensætning af personale.
  • Sammensætning af bestyrelsen.
  • Samarbejdspartnere.
  • Og mange andre ting...

Vi håber at I nemt kan finde det I søger på hjemmesiden, ellers er det altid muligt at træffe os på tlf. 43 35 35 40 / 21 60 73 87

Med venlig hilsen personalet

Sammen om søndagen d. 29. januar 2017

Søndag d. 29. januar 2017 gentager vi succesen og inviterer til et par timers samvær kl. 12-15.

Ideen med dette arrangement er, at vi alle har en stund sammen, hvor det er muligt at få dannet nogle flere gode relationer, og samtidig kan I forældre få lidt mere indblik i hvad klubben tilbyder jeres kære børn i hverdagen.

Håber at se jer alle - bedsteforældre og søskende er også meget velkommen.

Denne gang inviterer vi til fælles brunch.

Klubben sørger for brød og i bedes medbringe pålæg efter eget ønske til glæde for alle.

I skal tilmelde jer og oplyse antal deltagende på Annefj@htk.dk senest fredag d. 27. januar 2017

Vi glæder os til endnu en hyggelig dag sammen.

Hilsen personalet

Danmark spiser sammen

"Impulsen, kulturhusene, Musikskolen og Ældresagen havde i samarbejde inviteret alle byens borgere til at deltage i Folkekøkkenet.
Kulturhuset summede af liv, fællesskab og hygge hele dagen. 350 borgere deltog – de var begejstrede og håber, at Folkekøkkenet bliver en tilbagevendende begivenhed."

Se her

Udmeldelse:

Udmeldelse af klubben kan kun ske ved enten:

- At sende en mail med barnets navn, CPR nr. og dato for udmeldelse til annefj@htk.dk.

- Eller via digital pladsanvisning på Borger.dk
Med den digitale pladsanvisning kan du udmelde dit barn fra kommunale dagtilbud.
Du vil få brug for din NemID for logge ind på Borger.dk og for at kunne bruge Digital Pladsanvisning.

Husk at der er en måneds varsel til d. 15. eller den sidste dag i måneden.

Indmeldelse i klubben:

Dit barn kan blive indmeldt i fritids- og ungdomsklub, når dit barn skal i 4. klasse.
Børn kan gå i dagklub fra de fylder 10 år/starter i 4. klasse.
Fritids- og Kulturcentret skriver automatisk i januar eller februar måned til alle forældre, der har børn i 3. klasse og som er bosat i kommunen.
Børnene bliver tilbudt plads i den fritids- og ungdomsklub, der ligger i distriktet.
Ønsker du en anden klubplads til dit barn end den tilbudte, kan du ønske dette, når du svarer på tilbuddet.
Børn i kommunale skoler bliver tilbudt klubplads med start 1. april.
Børn i privatskoler bliver tilbudt klubplads med start 1. juli.

Hvis du ønsker en plads i klub til et større barn, bor i en anden kommune eller andet, kan du rette henvendelse til klubben, der sørger for indmeldelse.
Dette sker ved at sende en mail med følgende:
Barnets navn
Barnets cpr. nr.
Barnets adresse
Barnets skole og klasse
Forældres navne
Cpr.nr.
Adresse / adresser
Telefon nr.
E-mail adresser
Dato for indmeldelse

til annefj@htk.dk