43 35 35 40
Impulsen

Impulsens Facebook og Instagram profil

Klubben har en Facebook og en Instagram profil, som vi også bruger for at nå så bredt ud til vores medlemmer og forældre som muligt.
Vi ved at det ikke er alle der har adgang til disse, så det er blot tænkt som et supplement til vores hjemmeside og indtjekningssystem Iportalen.

Facebook: Klub Impulsen

Instagram: klubimpulsen

Diskoteket

Diskoteket er et rum i klubben, hvor der foregår en masse forskellige aktiviteter.

Her er der bla. mulighed for at spille bordtennis, brydelege på madrassen, dans m.m. Rummet bruges også til filmhygge med popcorn. Rummet kan nogle gange reserveres, så man kan få lov at være sammen i små grupper. Enten booker man rummet på et skema eller også aftaler man det med en af pædagogerne.

Når vi arbejder med bevægelse foregår det enten som voksenstyrede aktiviteter eller som fri leg.
Når vi har brydelege kan det se voldsomt ud, men der er et tydeligt regelsæt og det er tydeligt for medlemmerne at det er en styrkeprøve og at det ikke er acceptabelt at påføre skade. Legen giver gode muligheder for at børnene kan mærke deres egen krop, egne grænser og lære at respektere andres grænser og kropssprog. Vi tilstræber at der altid er en pædagog i nærheden når der leges brydelege.

Når vi har dansegrupper træner man ligeledes sin kropsforståelse, styrker de sociale relationer og evner til at samarbejde, da medlemmerne selv opfinder koreografien. Medlemmerne har mulighed for at få styrket deres selvværd og selvtillid, dels ved at være en del af et fællesskab og turde stå frem og blive set og få øje på deres egne evner indenfor dans. Vi støtter medlemmerne i processen og guider hvis der er konflikter således at medlemmerne lærer af forløbet.

Processen er vigtigere end produktet, men præget af ærlighed og troværdighed, hvis der er noget der skal forbedres. Derfor kan processen blive lang, for at nå frem til det gode produkt- dvs. at medlemmerne alt efter formåen præsterer det bedst mulige for dem.

Aldersopdelte drengeture og pigeture.

Det er vores intention med disse aktiviteter at forstærke / skabe fællesskab mellem børnene på tværs af klasser og skoler.

Planlægning af turene, samt undersøgelse af priser m.m. sker med deltagelse af børnene.

Hvilke ture det komme til at blive, vil foregå på demokratisk vis.

Udmeldelse:

Udmeldelse af klubben kan kun ske via:

Digital pladsanvisning på Borger.dk
Med den digitale pladsanvisning kan du udmelde dit barn fra kommunale dagtilbud.
Du vil få brug for din NemID for logge ind på Borger.dk og for at kunne bruge Digital Pladsanvisning.

Husk at der er en måneds varsel til d. 15. eller den sidste dag i måneden.

Du kan følge dette link

Indmeldelse i klubben:

Dit barn kan blive indmeldt i fritids- og ungdomsklub, når dit barn skal i 4. klasse.
Børn kan gå i dagklub fra de fylder 10 år/starter i 4. klasse.
Fritids- og Kulturcentret skriver automatisk i januar eller februar måned til alle forældre, der har børn i 3. klasse og som er bosat i kommunen.
Børnene bliver tilbudt plads i den fritids- og ungdomsklub, der ligger i distriktet.
Ønsker du en anden klubplads til dit barn end den tilbudte, kan du ønske dette, når du svarer på tilbuddet.
Børn i kommunale skoler bliver tilbudt klubplads med start 1. april.
Børn i privatskoler bliver tilbudt klubplads med start 1. juli.

Hvis du ønsker en plads i klub til et større barn, bor i en anden kommune eller andet, kan du rette henvendelse til klubben, der sørger for indmeldelse.
Dette sker ved at sende en mail med følgende:
Barnets navn
Barnets cpr. nr.
Barnets adresse
Barnets skole og klasse
Forældres navne
Cpr.nr.
Adresse / adresser
Telefon nr.
E-mail adresser
Dato for indmeldelse

til Hellehar@htk.dk

Opbevaring af PC og Ipad

Det er muligt at lægge sin computer eller Ipad i et aflåst rum i klubben.
Du skal have fat i den voksne der er ”Kaptajn” (se det på tavlen) både når du skal aflevere og når du henter igen.
Rummet er ikke tiltænkt tasker, jakker, løbehjul m.m.
Det er der desværre ikke plads til.

Til orientering vedr. segways.

Det er pr. 11. februar 2016 besluttet at Segways ikke må bruges i klubben.

Hilsen personalet

Glemt tøj

I børnenes garderobe i indgangen har vi en stor kasse til glemt tøj og andre ting og sager. Her kan man løbende kikke efter ting, som børnene har glemt.

Fremover bliver kassen tømt den første i hver måned. Tingene bliver lagt i depot til eftersyn og er de ikke afhentet indenfor to uger, bliver de givet væk til velgørende formål.

Må man have slik med i klubben?

Det er  besluttet at medlemmerne ikke må have slik – sodavand o.s.v. med i klubben.

Der kan være undtagelser – f.eks. hvis medlemmer deltager i overnatninger og ture o.s.v., hvor det i forvejen er aftalt at disse ting må medbringes.

Hilsen Personalet 

DR2 søger drenge til en række dokumentarprogrammer om skilsmisse

Næsten halvdelen af alle forhold ender i skilsmisse, og i langt størstedelen er der børn involverede.
Børn, der skal forholde sig til flere hjem, flere familier, ofte nye bonusforældre og som dagligt står på sidelinjen til forældrenes håndtering af skilsmissen.
Der er lavet mange programmer i voksenhøjde om skilsmisser, men ikke mange i børnehøjde. DR2 vil lade børnene fortælle deres egne historier om skilsmisser, set fra børnehøjde, fortalt fra deres perspektiv.
Børn kan meget mere, end man skulle tro. De forstår meget mere, og er ofte yderst præcise til at forklare og perspektivere.
DRs Tema & Reportage-afdeling har stor erfaring med at arbejde med børn efter serien ”Barndom på bistand”, der kørte på DR2 i efteråret.
Til denne nye dokumentarserie leder vi efter drenge i alderen 11 til 14 år, der har lyst til at fortælle om, hvordan det er at leve i en skilsmissefamilie, og har lyst til at være i en samtalegruppe med andre piger og drenge i samme situation.
Står du og din dreng i sådan en situation, og finder vores dokumentarseries perspektiv interessant, så ring helt uforpligtende og hør mere hos Jakob Rasmussen på 60 92 53 26 og jras@dr.dk eller Laura Rosendahl på 2843 3782 og rlro@dr.dk.

Med venlig hilsen DR Tema & Reportage

Kontaktpædagogordning

Impulsens kontaktpædagogordning for skoleåret 2017/2018:

Vi ønsker med denne ordning at der i hverdagen er fokus på de anerkendende – og nære relationer, som vi arbejder med i hverdagen både i forhold til medlemmerne og forældregruppen.

Har I spørgsmål til denne ordning er I meget velkommen til at ringe til klubben på tlf.: 43 35 35 40.

E-mailadresser på personalet findes på www-impulsen-htk.dk

Følgende skoler har følgende kontaktpædagoger:

Taastrup realskole + Vestegnens privatskole:
Casper Nielsen
Claus Rindtoft
Helle Harup
Karsten Løgstrup
Lea Vinzentsen

Borgerskolen:
Liss Krik
Maria Morgenstund
Mustafa Tüylü
Petina Jensen

Gruppeordning:
Liss Krik
Petina Jensen

Du kan kontakte os på telefon: 43 35 35 40