43 35 35 40
Impulsen

Referat d. 6. marts 2018


Søren berettede kort om situationen i Impulsen, især i forhold til det psykiske arbejdsmiljø hvor også arbejdstilsynet er involveret.
Deraf en kort gennemgang af indsatserne og en status på hvor vi befinder os i denne proces.

E-sport:
E-sport er under konstruktion i Impulsen, og vi er nået langt. E-sport er primært for børn i juniorklubben og vi påtænker opstart i løbet af foråret.

Mobilpolitik / digital dannelse:
Vi er involveret i et undervisningsforløb i digital dannelse for HTK´s 7. klasser.
Vi har på nuværende tidspunkt to medarbejdere uddannede i dette.
Se folder her
Vi er i gang med at udvikle en mobilpolitik til Impulsens brugere.
For at få flere nuancer i processen ønsker vi at involvere forældre og medlemmer. Der planlægges et kursus/foredrag i denne forbindelse.

Ungehuset:
Vi har i samarbejde med Kulturcentret og Ungdomsskolen igangsat et forsøg for at udvikle vores ungdomsklub. Dette forsøg har været i gang i tre måneder. Vi evaluerer processen løbende.

Ny souschef:
Vi har pr. 1/5-18 ansat Kristian Klinge Königsberg som souschef. Han kommer fra lignende stilling i Gladsaxe.

Budget:
Vi er blevet beskåret på vores gruppeordning. Derudover er der lavet en ny ressourcefordelingsmodel i Høje Taastrup kommune, hvilket betyder at vi yderligere mister ca. 280.000 kr. Der arbejdes på en overgangsordning.

Bestyrelsesform:
Vi indkalder ved behov.