43 35 35 40
Impulsen

Gruppeordning i fritids- og ungdomsklubben Impulsen

Impulsens gruppeordning er tilknyttet Borgerskolens helhedstilbud indenfor specialundervisningen.

Borgerskolen rummer en gruppeordning bestående af 10 grupper med op til 8 elever i hver. Det er et heldagstilbud, hvor skoledel og fritidsdel indgår i et forpligtende og tæt samarbejde om at skabe en helhed, som udvikler elevens selvstændighed og gør eleven selvhjulpen. Eleverne i gruppeordningen har endvidere mulighed for at benytte klubtilbuddet i Impulsens gruppeordning, såfremt personalet på Borgerskolen og i Impulsen vurderer, at barnet er parat og vil profitere af dette. I Impulsens gruppeordning er der børn og unge, som har gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Det kan være: - forstyrrelse af socialt samspil / empatiforstyrrelse - forstyrrelse af den kognitive udvikling/specifikke vanskeligheder - forstyrrelse af opmærksomhed / koncentration.

Pædagogik:
Vi arbejder overordnet ud fra Impulsens målsætning og værdigrundlag.

  • Et godt børneliv.
  • Professionalisme.
  • Inkluderende miljø.
  • Anerkendende relationer.
  • Helhedsorientering.
  • Udvikling.

Med udgangspunkt i det enkelte barns interesser og behov, skaber vi en interessant, sjov og udviklende hverdag. Vi arbejder med en tydelig struktur for de børn, som profiterer af det. Vi skaber aktiviteter, hvor børnene har mulighed for at være en del af et fællesskab og øve deres sociale kompetencer. Det vil sige, at gruppeordningens børn deltager i de samme aktiviteter som resten af klubben og har mulighed for at spejle sig i de andre børn og lære af dem. Det er her de opdager, hvad der er svært for dem, og hvor vi kan give dem forskellige strategier til, hvordan de kan kompensere for dette. Der udarbejdes løbende handleplaner for det enkelte barn, så der sættes mål for barnets udvikling. Det pædagogiske arbejde dokumenteres.

Børnene i Impulsens gruppeordning går i dagklubben, de har mulighed for også at komme i aftenklubben, hvis pædagogerne vurderer, at de vil profitere af dette.