43 35 35 40
Impulsen

SP: En fælles model og systematik på hele 0-18-årsområdet

Høje-Taastrup Kommune er i gang med at indføre SP-modellen som en fælles model og systematik for børne- og ungeområdet for at styrke børn og unges læring og udvikling.

SP står for Systemanalyse og Pædagogik.

Med SP-modellen sætter vi fokus på, hvor vigtige gode børne- og ungdomsmiljøer er for udvikling, trivsel, motivation og læring. Positive relationer og gode fællesskaber er afgørende for, at et barn eller ung udvikler sig og lærer.

Høje-Taastrup Kommune ønsker at bruge SP til at sikre, at alle børn og unge får den bedst mulige udvikling fagligt, personligt og trivselsmæssigt. Og de skal opleve en sammenhængende indsats fra 0-18 år, hvor de mødes af voksne, der har en positiv tilgang til barnets eller den unges muligheder og ressourcer.

SP er en model for, hvordan man systematisk kan analysere det enkelte barn eller den unges udfordringer og muligheder ved altid at inddrage barnets eller den unges omgivelser og relationer i analysen. Ved at analysere barnets/den unges udfordringer i sammenhæng med lærings- eller pasnings-miljøet, sættes fokus på de indsatser, som lærere og pædagoger har stor indflydelse på.

SP-modellen er dermed et godt redskab i arbejdet med at styrke børns læring, personlige udvikling og trivsel – herunder inklusion.

Forældreguiden om SP i Høje-Taastrup.